ДИРЕКТОР stoianov 

Полковник доктор Никола Стоянов

тел. +359 2 92 26 531

e-mail: n.stoyanov@mod.md.bg

МИСИЯ Организира и провежда курсове за подготовка на военнослужещи за участие в операции на НАТО и ЕС както и в мисии за поддържане на международния мир и сигурност, осигурява и участва в провеждането на компютърно подпомагани учения и симулации, подпомага организирането и координира дистанционното обучение в основните звена на Военна академия  и администрира курсове за допълнителна квалификация.
 ЦЕЛИ Подготовка на  български и чуждестранни военнослужещи, граждански лица от МО и други държавни структури за участие в мисии на БА и в мироопазващи операции на НАТО, ЕС, ООН, коалиционни структури и CIMIC, съчетано със специализирана езикова подготовка и използване на системи за моделиране и симулации.
Организиране и администриране на дистанционното обучение във Военна академия.
ЗАДАЧИ
 • Подготовка на военнослужещи и цивилни служители от БА  за участие в мисии зад граница;
 • Подготовка на военни наблюдатели и щабни офицери за мисии и операции на ООН, ЕС и в коалиционни структури;
 • Осигуряване на информационна среда и инфраструктура за провеждане на КПКЩУ, КЩУ, щабни тренировки и експерименти;
 • Обучение за придобиване на умения от слушателите и специализантите във ВА, за подготовка и участие в компютърно – подпомагани учения и щабни тренировки с използване на симулационната система JCATS;
 • Организиране и поддържане база данни за осигуряване на образователното съдържание и административното обслужване;
 • Координиране на действията на структурите на Академията, провеждащи дистанционно обучение;
 • Осигуряване на статистическа информация за хода на дистанционното обучение.
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ В Центъра се провеждат специализирани курсове за следдипломна длъжностна и целева квалификация, щабни компютърно подпомагани учения и тренировки, с което се дава основна военно – практическа подготовка за работа в многонационални формирования и щабове на НАТО, ЕС или коалиционни структури и за участие в техни операции и мироопазващи мисии на ООН.
Основната учебна и тренировъчна дейност на център “Квалификация, дистанционно обучение и компютърни симулации” е свързана с провеждането на курсове на български и английски език, за подготовка на военнослужещи и цивилни служители от БА, участващи в операции по поддържане на мира в мисиите на ООН, ЕС и НАТО.
В Центъра се провежда подготовка на военнослужещи, както следва:

 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие в операцията на НАТО Решителна подкрепа (RSM) в Афганистан;
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие операцията на Европейския съюз  (ALTHEA) в Босна и Херцеговина;
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие операцията на на Стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово;
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие в състава на Многонационална бойна група на Европейския съюз (HELBROC BG);
 • Подготовка на военнослужещи, номинирани в състава на контингент от въоръжените сили на Република България за участие в състава на Гражданската мисия за наблюдение на Европейския съюз  (EUMM) в Грузия;
  • Курс за щабни офицери в ОПМ на ООН;
  • Курс за военни наблюдатели за участие в мисии и операции на ООН.

Центърът, с експертен състав, участва в организирането, подготовката и провеждането на учения и тренировки със слушателите и специализантите от ФНСО и КЩФ.

 

ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИИ JCATS

 • Участие в обучението на слушатели и специализанти от ВА чрез организиране и провеждане на КПКЩУ, проиграване на варианти за решения, щабни тренировки.
 • Участие в национални и многонационални КПКЩУ на държавното и военно ръководство за проверка на виждания и стратегии, както и за проиграване на варианти за действие при природни бедствия и кризи от невоенен характер.
 • Участие в индивидуално и групово обучение на слушатели и преподаватели за усвояване на симулационната система JCATS.

В центъра се обобщава и анализира опита на участниците в мисии, провеждани извън територията на страната. Същият се отчита при актуализиране на програмите и намира място в лекционния материал за подготовка на специализантите.
Изградено е добро сътрудничество с Дипломатическият институт на Министерството на външните работи и Българския червен кръст, което се изразява в участие в курсове, експертиза и използване на симулационната система JCATS.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
 • Сектор “Дистанционно обучение и кариерно развитие”;
 • Сектор “Мироопазващи операции и компютърни симулации”.
ФОТОГАЛЕРИЯ
 КОНТАКТИ
 • Сектор “Дистанционно обучение и кариерно развитие”

Началник на сектор Валентин Недков

тел. +359 2 92 26 583

e-mail: rnda.dl@armf.bg

 

 • Сектор “Мироопазващи операции и компютърни симулации”

Началник на сектор майор Христо Деведжиев

тел. +359 2 92 26 680; +359 2 92 26 688

e-mail: KDOKS@armf.bg