Обява Срок
Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „Главен експерт” в сектор „Човешки ресурси” 09.02.2018
Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „Главен експерт” в сектор „Международна дейност” 09.02.2018
Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „Технически изпълнител” в сектор „Стопански дейности” 09.02.2018
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява вакантна щатно осигурена академична длъжност „преподавател” за цивилен служител по учебна дисциплина „Български език“ – един 22.01.2018
Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за вакантна щатно осигурена академична длъжност „преподавател” за цивилен служител по учебна дисциплина „Английски език“ – един 06.11.2017
Военна академия „Г. С. Раковски“ обявява вакантна длъжност за цивилен служител – главен юрисконсулт в сектор „Правно осигуряване“ в Офиса на началника на Военна академия 31.08.2017
Военна академия „Г. С. Раковски“ обявява вакантна длъжност за цивилен служител – старши юрисконсулт в сектор „Правно осигуряване“ в Офиса на началника на Военна академия 31.08.2017