ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

полк. доц. д-р Димитър Ташков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Полк. доц. д-р Стоян Стойчев

Полк. доц. д-р Димитър Караджинов

Проф. д.н. Митко Стойков

Полк. проф. д.н. Георги Карастоянов

Полк. доц. д-р Георги Димов

Подполк. доц. д-р Живко Желев

Доц. д-р Илина Козарова-Арменчева

Полк. доц. д-р Тотко Симеонов

Полк. доц. д-р Атанас Атанасов

Полк. доц. д-р Петър Христов

Кап. II ранг д-р Красимир Костадинов

Полк. доц. д-р Мирослав Димитров

Полк. проф. д-р Камен Калчев

Полк. доц. д-р Димитър Недевски

Полк. доц. д-р Иван Христозов

Полк. доц. д-р Петко Димов

Полк. д-р Никола Стоянов

Полк. Желязко Димитров

Доц. Румен Николов

Доц. д-р Максим Карев

д-р Зоя Крачунова

 

Технически сътрудници:

Подп. д-р Пламен Петков

Майор Калин Ранчев

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

София 1504

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82

Военна академия „Г. С. Раковски”

 

Телефони за справки:

02/92 26550;

02/92 26695

 

е-поща: conf@rndc.bg