Военна академия „Г. С. Раковски“

Дистанционно обучение

Предимства на дистанционното обучение

Дистанционната технология на обучение не е новост, а вече утвърдена форма, алтернатива или реално бъдеще за съвременното висше образование. Дистанционната форма на обучение се въведе във ВА Г С Раковски през учебната 2005-2006 година.

 

Вижте още »

За кого е предназначено

Дистанционната форма на обучение е предназначена за удобство и пестене на времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места; както и към лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности. Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с монимален обем присъствени занятия. Дистанционното обучение в срещу заплащане.

Вижте още »

Работа със системата за дистанционно обучение

Инструкциа за работа със системата BLackBoard Learn

Вижте още »