Военна академия „Г. С. Раковски“

Дистанционно обучение

 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА

 2. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КИС

 3. НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ ЧРЕЗ OPEN VIEW – NNM

 4. CISCO МРЕЖИ 1 – 2 СЕМЕСТЪР

 5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЮЗНА СИСТЕМА „ADAMS” ЗА ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРИДВИЖВАНЕТО ПРИ КРИЗИ

 6. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

 7. ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ БЕДСТВИЯ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

 8. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

 9. СЪВМЕСТНИ АНТИТЕРОРИСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ

 10. АНТИКОРУПЦИЯ

 11. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИИ НА КУРИЕРИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕДИНИЦИ ЗА ПРЕНОС НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ДО НИВО „СЕКРЕТНО” ВКЛЮЧИТЕЛНО

 12. ЗАЩИТА НА АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ, ОБРАБОТВАЩИ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

 13. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ С ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

 14. ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ „СИГУРНОСТ И ОХРАНА

 15. ОБУЧЕНИЕ НА ЗАВЕЖДАЩИ РЕГИСТРАТУРИ И СЛУЖИТЕЛИ В РЕГИСТРАТУРИТЕ ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ

 16. ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

 17. ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ЕДИНИЦИ

 18. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЕДИНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

 19. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА

 20. УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ

 21. СТРАТЕГИЧЕСКИ КУРС – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 22. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА