Военна академия „Г. С. Раковски“

Дистанционно обучение

АКРЕДИТИРАНИ НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ" - Таблица