Военна академия „Г. С. Раковски“

Дистанционно обучение

 1. СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

  • “Национална сигурност и отбрана”
  • “Мениджмънт на сигурността и отбраната”
  • “Публични комуникации в сигурността и отбраната”
  • “Логистика на сигурността и отбраната”
  • “Защита на населението и критичната инфраструктура”
  • “Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната”
  • “Сигурност във въздухоплаването”
  • “Безопасност, сигурност на море и защита на морската инфраструктура”
  • “Организация и управление на корпоративната сигурност”
 2. СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ВОЕННО ДЕЛО“

 3. СПЕЦИАЛНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ“.

 4. СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ОПЕРАТИВНО НИВО“

 5. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ“

 6. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ“

 7. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ“

 8. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЛОГИСТИКА”

 9. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „КИС”

 10. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ“