Военна академия „Г. С. Раковски“

Дистанционно обучение

Контакти (по въпроси на дистанционното обучение):

Отдел „Учебна и научна дейност”

Подполковник Борислав Калчовски

Йорданка Апостолова

9226586, 9226574

Основни обучаващи звена

Факултет „Национална сигурност и отбрана” – Николай Гегов, Елеонора Парашкевова

9226578

Факултет „Командно-щабен” – Мина Киркова, ст.сержант Ангелина Миховска

9226594, 16780

Департамент „Езиково обучение” – Захаринка Иванова

9226642

Център „Квалификация, дистанционно обучение и компютърни симулации” – Валентин Недков, ст.сержант Пепа Петрова

9226583, 9226534

Институт за перспективни изследвания за отбраната – Калинка Виячева

9226666