Военна академия „Г. С. Раковски“

Дистанционно обучение

Инструкция за работа със системата

  1. За системата BlackBoard Learn

  2. Функции

  3. Изисквания към компютърната система на обучаемия

  4. Регистрация