Военна академия „Г. С. Раковски“

Дистанционно обучение

За кого е предназначено дистанционното обучение

Дистанционната форма на обучение е предназначена за удобство и пестене на времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места; както и към лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности. Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с минимален обем присъствени занятия. Дистанционното обучение във Военна Академия "Г.С.Раковски" се реализира вкл. срещу заплащане.