Военна академия „Г. С. Раковски“ | Официален сайт на Военна академия „Г. С. Раковски“

Важно съобщение

Приключи записването за специалност „Сигурност и отбрана“ – редовна и задочна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ (държавна поръчка). Второ класиране няма да бъде обявявано.
Приемането на документи за обучение срещу заплащане за специалност „Сигурност и отбрана“ – редовна и задочна форма е до 18 септември 2019 г.