Уведомяваме Ви, че съгласно МЗ № ОХ-620/08.08.2016 г., ALCPT ще се проведе на 10 септември 2019 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно  обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.
В съответствие с т. III, 3 от заповедта, срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 15 август 2019 г.

 

График за провеждане на сесия ,,Есен- 2019″ в периода 28 октомври 2019 г. – 20 декември 2019 г.

 

За справки: тел. 92/26587; 92/26642