Уведомяваме Ви, че тест по английски език ALCPT ще се проведе на 23 април 2019 г. от 9.00 часа в департамент „Дистанционно  обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.
Срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 10 април 2019 г.

 

График за провеждане на сесия „Пролет 2019″

 

За справки: тел. 92/26587; 92/26642