График за провеждане на сесия „Пролет 2019″

 

За справки: тел. 92/26587; 92/26642