Международни организации

nato
NATO
http://www.nato.int/
osce
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
http://www.osce.org/
un
Организация на обединените нации
http://www.un.org/
eu
Европейски съюз
http://europa.eu/
pfpc
Консорциум на военните академии и институти за изследвания на сигурността
http://www.pfp-consortium.org/
nato
NATO Defense College
http://www.ndc.nato.int/
ndu
Национален университет по отбраната – Вашингтон, САЩ
http://www.ndu.edu/
marshalnew
Европейски център за изследване на сигурността„Джордж С. Маршъл“
http://www.marshallcenter.org
esd
Европейски колеж по сигурност и отбрана
https://www.ihedn.fr/
nps
Naval Postgraduate School
http://www.nps.edu/
logo_ENISA
Европейска агенция за информационна сигурност
http://www.enisa.europa.eu/

Военни учреждения

md
Министерство на отбраната на Република България
https://www.md.government.bg/bg/
vk_vpd
Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
http://militaryclubs.bg/
voennoist
Национален военноисторически музей
http://www.militarymuseum.bg/
voenenUniversitet
Национален военен университет „Васил Левски“
http://www.nvu.bg/
voenomorsko
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
http://www.naval-acad.bg/
logo-cvo300
Централно военно окръжие
http://www.comd.bg/
mo_ic
Информационен център на Министерство на отбраната
http://armymedia.bg/

Важни учреждения и организации

logo-narodno-sabranie
Народно събрание
http://www.parliament.bg
momn-logo1
Министерство на образованието, младежта и науката
http://www.minedu.government.bg
 naoa Национална агенция за оценяване и акредитация
http://www.neaa.government.bg
dans-logo-small
Държавна агенция „Национална сигурност“
http://www.dans.bg
 sr Съвет на ректорите на висшите училища в Република България
http://rectors.bg/
NextLevel150
Център за бизнес обучения
http://www.business-trainings.eu/
ZNAK_SBK_100x111
Съюз на българските командоси
http://www.commandosbg.com
bgvirtual
Български виртуален университет
http://www.bvu-bg.eu/
bas
Българска академия на науките
http://www.bas.bg

Полезни сайтове на издания по въпроси на сигурността и отбраната

 pfpc Консорциум на военните академии и институти за изследвания на сигурността
http://www.pfp-consortium.org/
 pfpc „Connections – Scholarly Journal“
http://www.pfp-consortium.org/index.php/publications/connections-journal
 cropped-per_logo „Per Concordiam“
http://perconcordiam.com/