Информация за кандидатстване на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 574, (02) 92 26 586