IMG_0578_var

Полковник Емил Иванов Янев

Роден на 01.06.1965 год. в гр. Пловдив, България

 

 Образование:

1983 – 1987    ВНВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново – „Мотострелкови войски“;

1996 – 1998    Военна академия „Г.С.Раковски” – гр. София – „Общовойскови – командно щабни“;

2013 – 2014     Военна академия „Г.С.Раковски” – гр. София – „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“.

Военна кариера:

1987 – 1988    Командир на взвод в 22 МСП – Харманли;

1988 – 1994    Командир на рота в 22 МСП – Харманли;

1994 – 1995    Началник щаб на батальон в 22 МСП – Харманли;

1995 – 1996    Командир на батальон в 22 МСП – Харманли;

19982000    Командир на батальон – Хасково;

20002001    Старши помощник началник в отделение – Стара Загора;

20012002     Старши помощник началник на отделение по оперативно-тактическа подготовка в 2 КБР – Пловдив

20022004    Старши помощник началник на отдел в Командване на ОС – Пловдив

20042008    Началник на отделение в бригада – Карлово;

20082010    Заместник на началника на щаба в бригада – Карлово;

20102013    Началник на щаба в бригада – Карлово.

20132016    Началник на сектор „Оперативно планиране“ в отдел „Планиране, развитие и бюджетиране на сухопътните войски“ на военно формирование 22 450 – София.

2016                Заместник началник по администрацията и логистиката на ВА „Г. С. Раковски” – София.

Допълнителна квалификация:

2000 Стратегически курс – Испания;

2004                Курс за подготовка на щабни офицери за организиране и водене на борба с тероризма – България;

2004                Езиков курс „Английски език – 1 ниво“ – България;

2006                Езиков курс „Английски език – 1 ниво“ – България;

2008                Целеви курс по тактически английски език – България;

2012                Езиков курс „Английски език – 2 ниво“ – България;

2013                Езиков курс „Английски език – 3 ниво“ – България .

Награди:

2015                Сувенирен нож „Манлихер“.

2015                Плакет на Министерство на отбраната.

2007 – 2015      Предметни награди, морални поощрения и грамоти.

Произвеждане в звания:

2010                 Полковник

2004                 Подполковник

1997                  Майор

1994                  Капитан

1990                  Старши лейтенант

1987                  Лейтенант

Владеене на чужди езици:

Английски (2-2-2-1)