ИНСТИТУТ

ЗА ПЕРСПЕКТИВНИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ЗА ОТБРАНАТА

20150115_big
ДИРЕКТОР Професор д.н. Митко Стойков
тел. +359 2 92 26 671
e-mail: m.stoikov@armf.bg