Началник на отдел
Полковник Георги Кутлев
тел. +359 2 92 26 504

 

І. Предназначение

Отдел “Aдминистративен” е орган за управление, координация, осществяване на разширяване и поддръжка на комуникационно – информационната среда, осигуряване и контрол на ежедневната административна дейност, извършвана в интерес на управлението на Военна академия “Г. С. Раковски”.

ІІ. Структура:

Включва в състава си:

Сектор “Човешки ресурси”

началник на сектора – подполковник Ивайло Игнатов, тел. + 359 02 92 26 510

Сектор “Организационно планиране”.

началник на сектора – подполковник Йонко Сидеров, тел. + 359 02 92 26 510

Сектор “Комуникационно и информационно осигуряване”, тел. + 359 0 2 92 26 570

началник на сектора – подполковник Димитър Димитров, тел. + 359 О2 92 26 546

III. Области на дейност:

Отделът, осъществява кореспонденцията на управлението на академията с Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, военни формирования от Българската армия, организации и учреждения.

Отделът изготвя документите на началника на академията свързани с работата му по личния състав на Академията (военнослужещи и цивилни служители) и тези, свързани с организацията и провеждането на административни и служебни проверки, организацията и контрола на пропускателния режим и охраната на Военната академия.

Ежедневна поддръжка на всички автоматизирани работни места в Академията.
Осигуряване на телекомуникационни услуги, поддържане на интернет сайта на Академията.