Началник на отдела
полковник Спас Стоянов Вълков
тел. + 359 02 92 26 513

I. Мисия

Мисията на отдел „Логистика” е организирането и осъществяването на комплекс от мероприятия по документирането, анализирането, прогнозирането, заявяването, доставката, разпределението на всички класове материални средства, строителни ремонти и услуги във Академията.

II. Структура

Сектор “Транспортно и материално осигуряване”

началник на сектора – подполковник Венцислав Радев, тел. +359 02 92 26  661.

Сектор “Инфраструктура”

началник на сектора – цивилен служител инж. Янко Янков, тел. +359 02 92 26  590.

Сектор “Стопански дейности“

началник на сектора – цивилен служител Цецо Цолов, тел. +359 02 92 26 562.

III. Функции

Организиране, ръководене, координиране и контрол на логистичното осигуряване, по начин осигуряващ необходимите ресурси, на точното място в точното време.
Организация на ремонти и поддръжка на инфраструктурата във Академията.
Планиране, организация и установяване на жилищната необходимост на военнослужещите и цивилните служители.

Горните функции се характеризират с придобиване, съхраняване, разпределение и доставяне до потребителя в пълен обем на необходимите стоки и услуги.