Началник на сектора

Подполковник Венцислав Георгиев Радев

Телефон: 02 92 26661

 

МИСИЯ:

Мисията на сектор „Транспортно и материално осигуряване” е осигуряването на учебния процес и ежедневната дейност на Военна академия “Г. С. Раковски” с материални средства и услуги.

 

ФУНКЦИИ:

Основните функции на сектор „Транспортно и материално осигуряване” са свързани с дейности по организиране, ръководене, координиране и контрол на логистичнато осигуряване, по начин осигуряващ необходимите ресурси, на точното място в точното време.

Горните функции се характеризират с придобиване, съхраняване, разпределение и доставяне до потребителя в пълен обем на необходимите стоки и услуги.

 

ЗАДАЧИ:

  1.  Снабдяване, съхраняване и раздаване на материални средства – дълготрайни активи и материални запаси .
  2. Транспортно осигуряване.
  3. Извършване на експлоатация и ремонт на въоръжение и техника.
  4. Поддържане и ремонт на инфраструктурата.
  5. Поддържане на чистота и озеленяване.
  6. Осигуряване на мероприятията по храненето на военнослужещите и цивилните служители.
  7. Осигуряване и реализация на мероприятията по противопожарната охрана.
  8. Участие в дейности по освобождаване от излишни материални средства.