Военна академия “Г. С. Раковски” развива активна дейност с различни обществени организации и висши образователни институции в страната и чужбина. Осъществява активно сътрудничество с неправителствени и граждански организации имащи отношение към националната сигурност и отбрана, като Гражданско дружество за изпълнение на Национална програма „България в НАТО и Европейската отбрана”. Академията е асоцииран член към фондация „НАБИС”.
Във връзка с реализацията на  проектите по Европейски програми в които участва, Военна академия поддържа връзки и с редица организации и фирми от бизнес – средите.
Военна академия “Г. С. Раковски” представлява Република България в Конференцията на началниците на военни академии от държавите, членки на НАТО, и в Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата “Партньорство за мир”. Академията участва в две работни групи на Консорциума – Работната група за „Възникващи предизвикателства за сигурността” и Работната група за дистанционно обучение, в панелите “Човешки фактори и медицина” и “Системни концепции и интеграции” на Организацията за изследвания и технологии на НАТО.