Международни договори и споразумения

 

Организация Предмет на договора Интернет адрес на организацията
1 Главен щаб на сухопътните войски на гръцката армия и институт за стратегически изследвания  при министерството на отбраната на Република Сърбия Сътрудничество  в областта на военноисторическите изследвания
2 Университет по отбрана на Република Сърбия Сътрудничество в областта на военното образование и научноизследователска дейност http://www.uo.mod.gov.rs/en
3 Национален университет по отбрана “Карол І”-Румъния Сътрудничество в областта на военното образование и научноизследователска дейност http://www.unap.ro
4 Национален университет по отбрана – Полша Сътрудничество в областта на военното образование и научноизследователска дейност http://www.aon.edu.pl/en