Вътрешни правила

 

Съобщение, публикувано на 13.08.2018 г.

за удължаване срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, от Закона за обществените поръчки с предмет: „Конструктивно обследване на съществуваща сграда ВР1004/Общежитие и определяне на възможността за реконструкция и изграждане на общежитие във ВА „Г. С. Раковски”.
Със срок за получаване на оферти: 16 август 2018 г. 17:00 ч.

 

Текущи обществени поръчки

 

Поръчка Публикувана Номер АОП
ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” 09.08.2018 г. 00063-2018-0010
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения за регистратура на ВА „Г. С. Раковски“ 06.08.2018 00063-2018-0009
Конструктивно обследване и оценка на техническото състояние на носещата конструкция и заключение за възможна реконструкция и изпълнение на строителство на общежитие във ВА „Г. С. Раковски” 30.07.2018 9079018
Доставка на топлоенергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 28.06.2018 00063-2018-0008
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти присъединени на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група 08.06.2018 00063-2018-0006
Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски” 23.04.2018 00063-2018-0004

 

Профил на купувача – архив