• яну
  03

  Time: 14:00

  Location: Военна академия „Г. С. Раковски“

  На 03.01.2018 г. обучаеми и преподаватели от Военна академия „Г. С. Раковски” присъстваха на две публични лекции с лектори г-жа Емилия Хубавенска, специалист по комуникации към Европейска служба за подкрепа в областта на убежището и подполковник доц.д-р Петър Маринов.
  В рамките на първата лекция по темата „Комуникатори в европейски контекст“ г-жа Хубавенска припомни историята на ЕС и разгледа функциите на агенциите в ресор сигурност и отбрана.  За съвременните  аспекти на противодействие на тероризма и радикализацията говори подп. доц. д-р Маринов, ръководител на магистърската програма „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” и квалификационни курсове в това направление.
  Несъмнено резултатите от проведеното събитие ни оставят с убеждението, че дискусии с подобна тематика са актуални и ще продължат да бъдат обществено значими.