• дек
  17

  Time: 10:00

  Location: Аула „Раковски“, Военна академия „Г. С. Раковски“

  На 17 декември 2017 г. в аула „Раковски” на Военната академия се проведе Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Република България. Домакин беше Съветът на слушателите, студентите и докторантите на Академията. Участваха 80 представители от 31 висши училища от цялата страна.
  Гости на събранието бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и полковник доцент доктор Димитър Ташков, заместник-началник на ВА „Г. С. Раковски”.
  По време на Общото събрание беше проведена дискусия между министър Вълчев и присъстващите студенти. В хода й бяха обсъдени политиките на Министерството на образованието и науката, както и съвместната му дейност с НПСС за подобряване качеството на българското висше образование. Дискутирани бяха въпроси, свързани със стипендиите, студентските общежития, бюджетите на студентските съвети и други проблемни области за обучаемите в сферата на висшето образование.
  Приветствия към присъстващите студенти произнесоха министър Вълчев, полковник Ташков, председателят на НПСС г-жа Яна Вангелова и председателят на Съвета на слушателите, студентите и докторантите във ВА капитан II ранг Тодор Димитров.
  В хода на Общото събрание беше изнесен доклад на г-жа Вангелова за периода от предходното Общо събрание. Обсъдени бяха предстоящи събития и политики на НПСС, като акцентът беше върху церемонията „Студент на годината”, която ще се проведе на 19 декември в Народния театър „Иван Вазов”.