• фев
    05

    Time: No time set

    Location: Военна академия „Г. С. Раковски“

    На 05.02.2019 г. генерал-майор д-р Груди Ангелов откри заседанието на Консорциума на военните академии и институтите  за изследване на сигурността, домакинствано от Военна академия „Г. С. Раковски”. По време на тридневното заседание ще бъде изнесен доклад за дейността на Консорциума през 2018 г. както и ще бъдат дискутирани стратегическите приоритети на организацията.