• май
  17

  Time: 09:30

  Location: Аула „Раковски“, Военна академия „Г. С. Раковски“

  ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“ ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“

  ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

  на факултет „Национална сигурност и отбрана“

  СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

  Ръководството и академичният състав на факултет „Национална сигурност и отбрана“ имат удоволствието да Ви информират, че на 17 и 18 май 2018 г. под патронажа на началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ ще се проведе годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ с международно участие на тема „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“. Конференцията на тази тема се превърна в постоянен научен форум за отразяване на актуалните към момента на нейното провеждане проблеми на сигурността и отбраната.
  Целта на конференцията е да се акумулира ръководен, академичен, експертен, научен и образователен потенциал за изследване на основните характеристики на съвременните предизвикателства пред сигурността и ролята на НАТО и Европейския съюз за нейното укрепване. Очаква се да се разкрият възможности за преодоляване на сериозните проблеми, свързани с ресурсното осигуряване на организациите от системата за защита на националната сигурност, да се дискутират основните характеристики и възможности за противодействие на корупцията и за предотвратяването на корупционните практики, като пречка пред националното развитие и сериозна заплаха за системата за национална сигурност. Да се дискутира и обоснове назряването на необходимост от Стратегически преглед на отбраната и сигурността в светлината на новите условия и да се представят нови оперативни концепции за използване на въоръжените сили.
  Научният форум предоставя възможност за обмяна на постижения, иновации, опит и идеи в областта на отбраната и сигурността на основата на най-новите изследвания в национален, регионален и световен мащаб. Организира се и станалото вече традиционното поточно предаване на живо от факултет „Национална сигурност и отбрана“ по видео канал на https://www.youtube.com/.
  Академичният състав на факултет „Национална сигурност и отбрана“ най-учтиво Ви кани за участие в конференцията. Подробни допълнителни изисквания са дадени в приложената покана.
  Откриването на научния форум е в 9:30 часа на 17 май 2018 г. в Аула „Раковски“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, София 1504.
  Заявките за участие съдържащи заглавие на доклада, анотация -120 до 160 думи и данни за автора/авторите, придружени от сканирано копие на квитанцията за платена такса, да се изпратят на адрес nk_fnso_2016 @abv.bg най-късно до 30 март 2018 г. На всяка заявка ще получите отговор.
  Окончателните текстове на докладите да се представят на посочения адрес на електронната поща до 16 април 2018 г.

  Таксата се превежда на банкова сметка на Военната академия „Георги Стойков Раковски“:
  БНБ – Централно управление, гр. София,
  IBAN – BG40BNBG96613100152401, BIC – BNBGBGSD.
  Основание за превод: < Такса за НК на ФНСО-2018 >

  ПОКАНА

  ПРОГРАМА