• юни
  20

  Time: 09:30

  Location: Военна академия „Г. С. Раковски“


  Годишна военнонаучна конференция
  на факултет „Командно-щабен”

  „Съвременни аспекти на сигурността – предизвикателства,
  подходи, решения”

  20-21 юни 2018 г.

  София, Военна академия „Г. С. Раковски”

  Ръководството и академичната общност на факултет „Командно-щабен” имат честта да Ви поканят на 20 и 21 юни 2018 г. на годишна военнонаучна конференция, под патронажа на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” и с международно участие, на тема „Съвременни аспекти на сигурността – предизвикателства, подходи, решения”.
  Целта на конференцията е да бъдат обсъдени актуални проблеми и аспекти на сигурността, да се даде възможност за свободен обмен на мнения и споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, както и за установяване и задълбочаване на професионалните контакти не само между военните експерти, но и между граждански организации и структури, имащи пряко отношение към сигурността и отбраната.

  ПОКАНА