• ное
    27

    Time: 13:30

    Location: Военна академия „Г. С. Раковски“, аула „Раковски“

    На 27 ноември 2018г. Дипломатическият институт към министъра на Външните работи проведе във Военна академия занятия от 14 – я курс по дипломация за стажант – аташета „Св.Св Кирил и Методий”. Обучаемите се подготвят за заемане на дипломатически длъжности в системата на външните работи на Република България и проявиха особен интерес към системата за сигурност и отбрана на страната .
    Полковник доцент Нелко Ненов запозна обучаемите със структурата на ВА и различните магистърски и докторски програми. Посочена беше и подготовката за бъдещо обучения на бакалаври по специалност „Сигурност и отбрана”. Доц. Дончо Дойчев изнесе лекция за развитието на отношенията между НАТО и ЕС.  Обучаемите посетиха царски зали и други обекти от Военна академия.