• дек
  22

  Time: 12:00

  Location: Военна академия

  На 22 декември 2017 г. завърши Стратегическият курс – втора смяна, редовна форма на обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”. Обучаеми бяха 27 старши офицери от Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, щабовете на видовете въоръжени сили и формированията от състава на Българската армия. Ръководител на курса бе подполковник гл. ас. д-р Николай Недялков.
  Обучението имаше за цел специализантите да придобият знания и умения по въпроси, свързани с оценяването на условията и факторите, които формират средата за сигурност, модерните методи и подходи за анализ и вземане на стратегически решения при кризи и военни конфликти, планирането на ресурсите за отбрана и използването на въоръжените сили в различни операции.
  В Царските зали на Военна академия „Г. С. Раковски“ заместник-началникът на Академията полковник доц. д-р Димитър Ташков връчи на специализантите свидетелствата за завършване на курса. Обучаемите изразиха своето удовлетворение от изучаваната тематика, проведените дискусии, ситуационни игри и щабни тренировки. По тяхно мнение обучението е довело до разширяване на мирогледа и повишаване на квалификацията им.