• май
    13

    Time: 8:30

    Location: Военна академия „Г. С. Раковски“

    Започнаха приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“.
    Днес се проведе писмен конкурсен изпит по тактическа подготовка за кандидатите по специализация „Логистика“.