• юли
  02

  Time: No time set

  Location: Военна академия „Г. С. Раковски“

  В общежитието на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще могат да бъдат настанени не по-малко от 132 наематели – слушатели и студенти.
  До 20 юли ще бъде представен окончателният проект в завършен вид. Веднага след това стартира процедура по Закона за обществените поръчки – за възлагане изграждането на строителство.
  Напомняме, че помещения за настаняване липсват на територията на военната Alma mater от поне 15 години…
  Ръководството на Военна академия „Г. С. Раковски“ се надява общежитието да бъде готово до началото на следващата учебна 2020-2021 година.