• яну
    09

    Time: 14:00

    Location: Военна академия „Г. С. Раковски”

    На кръгла маса, проведена на 09.01.2018 г. във Военна академия „Г. C. Раковски“ бе представен първи том от книгата „История на българското военно разузнаване“ с автори доц. д-р Стачно Станчев, доц. д-р Румен Николов и проф. д-р Йордан Баев. Събитието бе в чест на 110-та годишнина от създаването на българското военно разузнаване. На кръглата маса присъстваха представители на държавното и военното ръководство, на академичната общност, бивши ръководители на военното разузнаване, офицери и ветерани. Домакинът на събитието генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военна академия, акцентира върху важната роля на образованието и науката за развитието на военното разузнаване през годините. “Екипът е положил уникален труд да събере всички данни от сформирането на службата до 55-та година и в същото време да избегне емоцията, личното“, подчерта генерал-майор Ангелов. Той отбеляза, че части от книгата ще бъдат публикувани във възобновеното списание „Българска военна мисъл“.