• сеп
  28

  Time: 28 и 29 септември 2015 г.

  Location: Централен военен клуб

  Ръководството на Институт за перспективни изследвания за отбраната обявява, че в изпълнение на плана за дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“ на 28 и 29 септември 2015 г. в Централния военен клуб, София ще се проведе международна научна конференция на тема: „Интегриран подход към киберсигурността с фокус върху човешкия фактор“.

  Цели на форума:

  – Да се насърчи международното сътрудничество в изследванията на киберсигурността като система, обхващаща разнообразни елементи – технологични и разработка на софтуер, човешки, организационни процеси, нормативна база и др.
  – Да се обсъдят специфични въпроси, свързани с подбора, образованието, обучението и запазването на експерти в информационните и комуникационните технологии и да се идентифицира спектърът от знания, умения и способности, които те трябва да притежават за ефективно изпълнение на задачите.
  – Да се представят и обсъдят методики за измерване на организационната осведоменост за киберсигурността, както и механизми за повишаване на индивидуалната и груповата чувствителност към киберсигурността.
  – Да се формулират възможни подходи за подобряване на устойчивостта на организацията и възстановяването ѝ след кибератаки.

  CALL FOR PAPERS