• апр
  06

  Time: No time set

  Location: Военна академия „Г. С. Раковски”

  Международна научна конференция

  „Военна академия „Георги Стойков Раковски” – 105 години знание в интерес на сигурността и отбраната”

  6-7 април 2017 г.

  СОФИЯ, ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”

  Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в международна научна конференция посветена на 105 години от създаването на Военна академия „Г. С. Раковски”. Целта й е да предостави трибуна за обсъждане на основни проблеми в областта на образованието и подготовката в сферата на националната и коалиционната сигурност, отбраната и военното дело, за свободен обмен на мнения и споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, както и насърчаване на международното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

  Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник с доклади посветен на 105-та годишнина на Военна академия „Г. С. Раковски”.

  НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  Национална сигурност и отбрана;

  Военно дело;

  Социални, стопански, правни и хуманитарни науки;

  Природни и технически науки, математика и информатика;

  УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  Заявките за участие се приемат до 10.03.2017 г.

  Представянето на докладите до 24.03.2017 г.

  Таксата за участие в научната конференция е 70 лв.(с ДДС).

  ЗА КОНТАКТИ

  гр. София1504

  бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82

  Военна академия „Г. С. Раковски”

  e-mail: va_nd@armf.bg

  Tелефони: 02/9226 512; 02/9226 576; 02/9226 511

  РАБОТНИ ЕЗИЦИ

  Български и английски език.

  ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ