• окт
  18

  Time: 15:00

  Location: Военна академия „Г. С. Раковски“, зала „Тържествена“

  Писмените материали ще бъдат публикувани допълнително на сайта на Военна академия „Г. С. Раковски“.
  При невъзможност да присъствате на общото събрание, моля да попълните настоящото пълномощно, с вашите данни и данните на лицето, което ще ви представлява и  едновременно с това  да е подписано от вас. Това е необходимо, тъй като провеждането на общо събрание  може да бъде осъществено само при наличието на кворум. Настоящото пълномощно  трябва бъде представено от упълномощеното от вас лице в деня на провеждане на общото събрание.

  ДОКУМЕНТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ