• ное
  08

  Time: 11:00

  Location: Аула „Раковски“, Военна академия „Г. С. Раковски“

  Омбудсманът Мая Манолова изнесе публична лекция на тема „Ролята на омбудсмана в борбата с корупцията“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ на 8 ноември 2017 г. При изключителен интерес г-жа Манолова представи пред висши офицери и служители на Министерството на отбраната и личния състав на Военна академия ролята на институцията, ръководена от нея в борбата с корупцията.

  В лекцията си тя засегна основните аспекти на дейност на институцията в борбата с това явление на различните равнища и защитата на правата на гражданите в следните направления:
  – Предложения и препоръки, включително за промени в нормативната уредба, за отстраняване на нарушения на правата и свободите на гражданите;
  – Отправя предложения до Народното събрание и Министерския съвет за ратифициране на международни актове в областта на правата на човека;
  – Сезира Конституционния съд с искане за произнасяне за конституционосъобразност на закон;
  – Сезира върховните съдилища при установяване на противоречива съдебна практика;
  – Специфични правомощия – защитава правата на децата;
  – Национален превантивен механизъм по Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
  Г- жа Манолова  изтъкна, че високото ниво на корупция подкопава доверието на българските граждани към институциите.  Данните от последното проучване на „Алфа рисърч“ за нагласите през месец септември сочат, че основните причини, които рушат доверието към властите, са: липсата на резултати в битката с корупцията, престъпността и несигурността.
  „Почти половината от анкетираните изобщо не вярват, че в България (независимо кой управлява), борбата с корупцията по високите етажи на властта е желана и възможна.” – каза тя.
  Възможностите за въздействие и превенция в борбата с корупцията са:
  – Омбудсманът е медиатор (посредник) между гражданите и институциите. Получава сигнали за нарушения от гражданите и настоява пред институциите за тяхното разглеждане и ефективни проверки;
  – Следи за резултатите от проверките и недопускане на повторни нарушения на права на гражданите от страна на администрацията;
  – Препоръки до институциите в случаи на лоша администрация;
  – „Косвена законодателна инициатива“ – омбудсманът няма право на пряка законодателна инициатива, но може да използва правомощията си, за да предложи промени в закони, за които е установено, че не работят или нарушават правата на гражданите. Основание за това са сигналите и оплакванията на гражданите и необходимостта те да достигат до институциите и да бъдат взети предвид.
  Началникът на Военна академия генерал-майор Груди Ангелов връчи на г-жа Манолова почетна грамота и знак на Военна академия.