• мар
    13

    Time: No time set

    Location: Военна академия „Г. С. Раковски“

    Проведеното занятие е инициатива на Военно окръжие 1-ва степен – София, с две паралелки ученици от 9-ти и 10-ти клас по подготовката им, свързана с отбраната на страната.
    Гостите бяха запознати с възможностите за професионална реализация като военнослужещи от въоръжените сили, представени им бяха условията за обучение в бакалавърска степен по специалност „Сигурност и отбрана“, както и магистърските програми на Военна академия „Г. С. Раковски“.