Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 6 юни 2019 г. от 9.00 часа в з. 227 на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.
Срокът за подаване на рапорти (заявления) е до 27 май 2019 г.

 

График за провеждане на сесия „Пролет 2019″

 

За справки: тел. 92/26587; 92/26642