Вътрешни правила

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Разяснения по открита процедура ВР 1004/УКееф. – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”, публикувано на 18.05.2018 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Разяснения по открита процедура ВР 1004/УКееф. – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”, публикувано на 03.05.2018 г.

 

Текущи обществени поръчки

 

Поръчка Публикувана Номер АОП
Доставка на перилни и почистващи препарати, и консумативи за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 02.05.2018 СИ-29-1597
Придобиване на транспортни средства за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“ 24.04.2018 9075272
Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски” 23.04.2018 00063-2018-0004
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол 02.03.2018 00063-2018-0002
Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект ВР 1004/ЩД 01.02.2018 00063-2018-0001

 

Профил на купувача – архив