Вътрешни правила

 

Съобщение за прекратяване, публикувано на 19.02.2019 г.

на процедура с предмет: Изготвяне на проект на обект: “Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия “Г. С. Раковски” и последващ авторски надзор при строително-ремонтните работи“

 

Текущи обществени поръчки

 

Поръчка Публикувана Номер АОП
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/УКЕЕФ – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски“ 15.02.2019 9085688
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ПЩ – Строително- монтажни работи на ламаринен покрив на сграда „Щаб“ на Военна академия „Г. С. Раковски” 15.02.2019 9085687
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски” 30.01.2019 9085253
Изготвяне на проект на обект: „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски” и последващ авторски надзор при строително-ремонтните работи 22.01.2019 9085064
ВР 1004/УКееф. – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски” 20.12.2018 00063-2018-0014
Строително-монтажни работи на ламаринен покрив и обособяване на работни места в зала 122 на сграда „ЩАБ“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ 12.11.2018 00063-2018-0013

 

Профил на купувача – архив