31 окт

Във връзка с посещението във Военна академия „Г. С. Раковски“ на военна делегация, водена от началника на Военната академия на Азербайджан генерал-лейтенант Хейдар Пириев за времето от 01 до 05 октомври 2018 г., Н. Пр. Гурбанова е изпратила нейните и на генерал-лейтенант Пириев благодарности за доброто посрещане и ползотворно пребиваване.

appreciation