14 яну

Получено е благодарствено писмо към  Военна Академия „Г.С. Раковски“ от Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) за отличната организация при провеждането на фестивала „Денят на Бернайс“.
По думите на председателя на БДВО, г-жа Мила Малинова, гостоприемството и съдействието при организацията на фестивала от страна на Военна академия „Г.С. Раковски“ са допринесли за възможно най-доброто провеждане на петото издание на „Денят на Бернайс“.
Специални благодарности на гл. ас. д-р Сашо Воденичаски за неговите умения да вдъхновява и мотивира бъдещите специалисти по стратегически комуникации.

BDVO_pismo