22 юни

На 21 юни 2018 г. в Брюксел се състоя заседание на Висшия консултативен съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността. На заседанието присъства генерал-майор Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г.С.Раковски”.
България е активен участник в дейността на Консорциума от основаването му през 1999 година, а една от работните групи е под председателството на български представител.
В резултат на дългогодишната си цялостна дейност и принос към работата на Консорциума на военните академии България получи високо признание и единодушно беше избрана за постоянен член на Висшия консултативен съвет на организацията.