23 юни

От днес е в сила Указ № 99 (от 30.04.2019 г.; обн. в ДВ – бр. 36/03.05.2019 г.) на президента на Република България Румен Радев за назначаването на контраадмирал Митко Петев (началник на Военна академия „Г. С. Раковски“ в периода 2014-2015 г.) на длъжността „Военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз“ и повишаването му в звание „вицеадмирал“.
С Указ № 98 (от 30.04.2019 г.; обн. в ДВ – бр. 36/03.05.2019 г.) на президента на Република България Румен Радев, контраадмирал Кирил Михайлов е назначен на длъжността „Командир на Военноморските сили“, която досега се заемаше от вицедмирал Петев.
Контраадмирал Михайлов освобождава длъжността „Национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия“. Засега няма указ за назначаване на негов приемник.
Очаква се през следващата седмица да бъде церемонията по сдаване и приемане на длъжността „Командир на ВМС“.
Честито и успех на двамата!