06 юли

На 05 юли 2017 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе заседание на членове от Инициативния комитет за изграждане на паметник на полковник Борис Дрангов в парка на Академията. Предмет на заседанието беше обсъждане, гласуване и приемане идейния проект за паметника.
Началникът на Академията генерал-майор Груди Ангелов откри заседанието и предостави думата на архитект Ячкуловски да представи своя проект за паметника.
След като присъстващите се запознаха с предложения идеен проект за изграждането на паметника, се пристъпи към обсъждането му. Доц. д-р Чобанов – заместник-кмет на Столична община, който е член на Инициативния комитет, взе отношение и сподели, че според него паметникът би могъл да се превърне в символ на родолюбие, защото Дрангов е бил икона и приживе и след смъртта си.
Набелязани и приети бяха няколко допълнителни детайли по отделни елементи от макета и бе постигнато единодушно съгласие паметника на полковник Борис Дрангов да бъде изработен по предложения идеен проект. Взето бе решение проектът да бъде внесен за гласуване на общинско заседание в Столична община, след което да започне изграждането на паметника.
Определена бе и датата за откриване на паметника: 17 септември – празникът на град София.
В заключение генерал-майор Груди Ангелов благодари на всички за присъствието и участието в работата на заседанието, след което обяви същото за закрито.