02 май

Уважаеми приятели на Военна академия „Г. С. Раковски“,
предлагаме Ви

АНОТАЦИЯ
Майсторски клас по управление на корпоративната сигурност
Организиран от Военна академия „Г. С. Раковски“ &
Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС)

 1. Програмата е предназначена за:
  • Ръководители на средно и висше ниво в частния и държавния сектор за сигурност
  • Ръководители на структури за сигурност на общински и държавни администрации
  • Ръководители и експерти по корпоративна сигурност от МВР, ДАНС, МО и БА
  • Представители на НПО в сферата на корпоративната сигурност и охраната
 2. Основни акценти на програмата:
  • Изграждане и управление на структури за сигурност във фирми и институции
  • Разработване и внедряване на политики, стратегии и процедури за сигурност
  • Подбор, обучение и повишаване на квалификацията на персонала в структурите за сигурност на корпорациите
  • Ефективно разузнаване в интерес на корпорациите чрез открити източници
  • Планиране и провеждане на вътрешни разследвания в корпорациите
 3. Участниците в програмата ще имат възможност да получат трайни знания за:
  • Изготвяне на политики за сигурност на корпорациите/организациите
  • Ефективен подбор и управление на експертен и управленски състав в корпоративната сигурност
  • Изграждане на структури за управление на риска и сигурността корпорациите
  • Ефективно управление на корпоративната сигурност при кризисни и извънредни ситуации
 4. Участниците в програмата ще завършат със сертификат за завършен курс.

ПРОГРАМА НА МАЙСТОРСКИ КЛАС
„УПРАВЛЕНИЕ НА КОРПОРАТИВНАТА СИГУРНОСТ“
21-22 май 2019 г.

21 май 2019 г.
09.00 – Откриване – ВА/БАКС
09.10 – Встъпителна лекция „Съвременни аспекти и измерения на системата за национална сигурност“ – генерал-майор д-р Груди Ангелов
09.40 – Корпоративната сигурност – задължителен елемент на националната сигурност – д-р Бойко Митев
10.40 – Кафе-пауза
11.00 – Анализ на нормативната база по корпоративна сигурност в Република България – д-р Пламен Софрониев
12.00 – Разработване и внедряване на политики, стратегии и процедури за сигурност в корпорациите – д-р Пламен Софрониев
13.00 – Кафе-пауза
13.30 – Изграждане и управление на структури за сигурност в корпорациите – д-р Бойко Митев
14.30 – Предизвикателства пред киберсигурността в корпорациите – Иван Господинов

22 май 2019 г.
09.00 – Разузнавателна дейност в интерес на корпорациите чрез открити източници – д-р Пламен Софрониев
10.00 – Вътрешна сигурност – планиране и провеждане на вътрешни разследвания в корпорациите – д-р Бойко Митев
11.00 – Кафе-пауза
11.30 – Подготовка и провеждане на риск-анализи и одити по сигурността в корпорациите – д-р Пламен Софрониев
12.30 – Управление при кризи и извънредни ситуации в корпорациите – д-р Бойко Митев
13.30 – Сигурност на критичната инфраструктура – д-р Бойко Митев
14.15 – Връчване на сертификати и закриване – ВА/БАКС.

masterclass

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА