27 сеп

На 26 септември 2017 г. започна международната научна конференция на тема „Future Armed Forces 2040“, организирана от Институтът за перспективни изследвания за отбраната (ИПИО) на Военна академия „Г. С. Раковски“, съвместно с AFCEA (София) и дирекции „Отбранителна аквизиция“ и „Проектно управление“ на Министерството на отбраната. Конференцията се провежда под патронажа на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната г-н Красимир Каракачанов в Централния военен клуб, София. В конференцията участват представители и специалисти в сферата на сигурността от Австрия, Великобритания, Гърция, Канада, Катар, Полша, Румъния, САЩ и България.
Конференцията беше открита от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Груди Ангелов, който приветства участниците и даде старт на обсъждане развитието на въоръжените сили до 2040 г.
„Най-важното в динамично променливия контекст е да сме способни да изработваме финансово реалистични програми за развитие на способностите на въоръжените сили“. Това каза заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов при откриването на конференцията. В заключение заместник-министърът на отбраната заяви, че за да се справим по най-добър начин с новите рискове и заплахи, трябва да постигнем повече практическо сътрудничество между НАТО и ЕС, изразяващо се най-вече в изграждането на нови и надеждни способности.
„Ако искаме през 2040-та година да имаме Въоръжени сили, които са подготвени за адекватен отговор, окомплектовани и отговарящи на средата на сигурност към онзи предстоящ момент – трябва да планираме тяхното развитие сега“, каза в обръщението си към участниците в конференцията началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев. Той подчерта, че хората са фундаментът на Въоръжените сили и заяви, че адекватното и ефективно функциониране на Въоръжените сили в бъдеще е немислимо без добре мотивиран и подготвен личен състав.
Доклади в конференцията изнесоха представители на редица чуждестранни и международни институции и организации – Организацията за наука и технологии на НАТО, Командването по трансформацията на НАТО, Щабният елемент за интегриране силите на НАТО в България, Националната военна академия на Австрия, Военната академия на Гърция, Националния военен университет „Карол І”, Румъния, Университета за военни изследвания, Полша, Центъра за стратегически изследвания на Катарските въоръжени сили и др.
Приветствия към участниците поднесоха също и г-н Алън Шафър – директор на Офиса за подкрепа на сътрудничеството на Организацията за наука и технологии на НАТО и г-н Константин Зографов – председател на AFCEA за България.
Българското участие в конференцията започна с доклада на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Груди Ангелов на тема: „Военнополитически аспекти на сигурността в  страните от Черноморския регион“.
В него той разгледа основните аспекти на геополитическите особености на региона, произтичащите рискове и заплахи за сигурността и основните насоки за намаляване на напрежението.
В заключение генерал-майор Ангелов подчерта необходимостта от  инициативи по ограничаване военната активност в зоната на Черно море, както и по издигане ролята и авторитета на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и други „малки“ стъпки, с които да започне дългия път към възстановяване на доверието и стабилността.
Днес работата на научния форум продължава по предварителната програма.