25 яну

От 14 до 25 януари 2019 г. в Института за перспективни изследвания за отбрана на ВоеннаАкадемия „Г. С. Раковски“ беше успешно проведен пилотен курс „SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини“.
С провеждането на курса бяха направени първите стъпки за изграждането на лаборатория за изследване на иновации и платформи в образованието и квалификацията. В оборудването на лабораторията вече са включени интерактивна дъска и мощни компютри за работа с най-съвременните приложения в интернет-пространството.
Всеки от обучаемите получи възможност за разработка на собствен уеб-сайт и придоби практически знания и умения за работа с него. За успешното завършване на курса обучаемите получиха сертификат за квалификация от Военна академия „Г. С. Раковски“ и онлайн сертификат за дигитален маркетинг, признат от Google.