22 ное

На 21 ноември 2017 г. представители от Военна академия „Г. С. Раковски“ водени от началника на академията генерал-майор Груди Ангелов посетиха Политехническия университет на Румъния в гр. Букурещ, който е най-големия технически университет на Балканския полуостров.
Целта на визитата беше постигане на договореност с румънската страна за съвместно участие по програма „Erasmus Mundus Joint Master Degrees“. С ректора на Политехническия университет г-н Костиу беше подписано споразумение, с което упълномощава Военна академия „Г. С. Раковски“ да представлява двете институции в разработването на съвместни проекти по интегрираната магистърска програма „Сигурност на международната логистична мрежа“.