13 юли

На 13.07.2017 г. във Военна академия „Г.С. Раковски“ се състоя среща с представители на Висшия военен съвет на Република Италия. Италианската делегация бе ръководена от г-н Антонио Скалионе – Заместник-председател на Висшия военен съдебен съвет на Италия. В състава на делегацията бяха включени професор Пиерпауло Ривело – председател на Военния касационен съд, г-н Бруно Алберто Бруни – член на Военния съдебен съвет и г-н Маурицио Блок – председател на Военно-апелативния съд на Италия.
Гостите бяха посрещнати от Заместник-началника по администрацията и логистиката – полковник Емил Янев, след което им бяха  представени два брифинга.
В първата част бе изнесен кратък брифинг за дейността на Академията и бе проведена кратка беседа с гостите по повдигнатите въпроси. Вторият брифинг бе фокусиран върху отделни правни проблеми относно преодоляване на противоречия между националните юрисдикции в рамките на НАТО и подходите за тяхното разрешаване с оглед ефективно първоначално разследване на военни престъпления в зони на налагане на мир под егидата на ООН или пост конфликтно възстановяване на мира.
Делегацията посети Царски зали и се запозна накратко с тяхната история.