13 дек

На 13.02.2017 г. от 10.00 до 12.00 часа от група преподаватели и слушатели от ВА, водена от началника на ВА „Г. С. Раковски“ генерал-майор Груди Ангелов, бе на посещение в Президентството на Република България.
В срещата взеха участие заместник-деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полк. доц. д-р Иван Вълков, ръководителят на учебна група полк. доц. д-р Николай Урумов и слушателите от магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“.
Групата от ВА бе посрещната от съветникът на президента по военна сигурност генерал-майор Данчо Дяков и представители на президентската администрация. Беше разгледана президентската библиотека, където представителите на ВА имаха възможност да разгледат експонати подарявани на президентите на Република България от създаването на президентската институция.
Впоследствие бяха разгледани гербовата зала и главният вход на Президентството.
По-късно се проведе брифинг, на който присъстваха и главният секретар Димитър Стоянов, секретарят по сигурност и отбрана Стефан Янев и съветникът по сигурност и отбрана на президента Илиан Алипиев. На брифинга групата от ВА беше запозната с основните отговорности на президентската институция, след което се проведе дискусия по проблемите на сигурността и отбраната.
Представителите от ВА бяха приветствани и от президента на Република България Румен Радев, който сподели, че се е запознал с програмата за обучение на слушателите от магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и изрази удовлетворение от изучаваната тематика.
След края на брифинга в гербовата зала беше направена обща снимка с президента на Република България, участвалите в срещата представители на президентството и представителите на ВА.

« 1 на 2 »